Grootschalige applicatie voor analyse van de ondergrond tijdens en na onttrekking van gas en/of olie

Gas en olie zit onder hoge druk in de ondergrond opgesloten tussen ondoordringbare grondlagen. Tijdens het onttrekken van het gas of de olie wordt de druk lager. Hierdoor treden verzakkingen van grondlagen op en kunnen afschuifvlakken (faults) geactiveerd worden, waardoor seismische trillingen kunnen ontstaan. Zowel de mate van verzakking als de hoeveelheid energie die vrij komt bij afschuiving van een fault moet kunnen worden voorspeld.

De velden worden in het algemeen op reservoir-schaal gemodelleerd met een hoge dichtheid aan gegevens. Hierdoor is de hoeveelheid data die door applicatie verwerkt moet worden zeer groot. Er wordt gebruik gemaakt van speciale mappingstechnieken en parallel processing om de verwerking van deze grote hoeveelheden toch vlot te laten verlopen.

iD Software Consultancy heeft in samenwerking met TNO Diana voor Shell de ontwikkeling en het onderhoud van deze applicatie in beheer.

De programmeer technieken die in deze applicatie gebruikt worden zijn C++, Qt, MFC, Design Patterns, OpenGL, Intel Threading Building Blocks (TBB) en Finite Element Method (FEM).

Opdrachtgever

Shell software development partner

In samenwerking met

TNO Diana Software Partner