SENSE X Survey Manager – Applicatie voor het beheren en verwerken van diepte-meetgegevens

Ten behoeve van de scheepvaart worden met zekere regelmaat dieptemetingen uitgevoerd in havens en open water. Deze meetgegevens (surveys) kunnen worden ingelezen in de SENSE X Survey Manager van Atlis. Met de Survey Manager kunnen de gegevens grafisch weergegeven worden, kunnen verschillende surveys gecombineerd worden en kunnen de gegevens verder verwerkt worden.

iD Software Consultancy heeft de ontwikkelaars die bij Atlis waren ingehuurd geadviseerd en gecoacht en de resultaten gereviewd om de kwaliteit van het product te waarborgen. Aan een aantal medewerkers en contractors van Atlis heeft iD Software Consultancy de cursus Object Oriented Programming gegeven.

De technieken die in deze applicatie gebruikt worden zijn onder andere C++, Qt en Design Patterns.

Opdrachtgever

Atlis sense x survey manager